abdominal pain 2493327 960 720 1
Zdrowie

POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc – czynniki ryzyka


Osoby cierpiące na POChP głównie zmagają się z trudnościami w oddychaniu, a składają się na nią dwie jednostki chorobowe: rozedma płuc oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli. W płucach człowieka znajduje są się pęcherzyki płucne, które odpowiadają za wymianę tlenową, przekazują tlen z powietrza do krwi, która kolejno rozprowadzana jest po całym organizmie. Rozedma płuc dotyczy właśnie owych pęcherzyków, a mianowicie powoduje trwałe ich uszkodzenie, pęcherzyki płuc stają się osłabione i zniszczone. Przy prawidłowo funkcjonujących pęcherzykach tlen z powietrza stale jest przekazywany do krwi, w rozedmie pęcherzyki wypełnione są ubogim w tlen powietrzem. Przewlekłe zapalenie oskrzeli dotyczy ścianek oskrzeli, zwęża je poprzez nadmierne wytwarzanie śluzu w celach ochronnych. Nie mylcie przewlekłe zapalenie oskrzeli z ostrym zapaleniem, pierwsze rozwija się przez całe życie i nie zanika.

Czynników ryzyka POChP jest kilka, i możemy je podzielić na te, na które mamy wpływ, oraz na te, na które wpływu nie mamy. Do czynników zależnych od nas zaliczamy głównie palenie tytoniu www.ncbi.nlm.nih.gov. W większości przypadków długotrwałe palenie nieuchronnie prowadzi do POChP. Oprócz palenia czynnego na POChP w przyszłości cierpieć mogą osoby, które narażone są na bierne palenie. Takie osoby znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Kolejnym czynnikiem jest zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu, którym człowiek żyje. Zanieczyszczenia powietrza w miejscy pracy, chemikalia roznoszące się w powietrzu, spaliny w miastach. Czynniki, na które nie mamy wpływu to między innymi zapalenia płuc, które przechodzimy w dzieciństwie, inne infekcje górnych dróg oddechowych oraz dziedziczność POChP.

Rate this post